Porthol Parcio a Thraffig Symudol Cyngor Caerdydd

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein hwn i dalu neu apelio Hysbysiad Tâl Cosb a gwneud cais am drwydded Preswylydd, Ymwelwyr neu Ymwelwyr yn Unig newydd, neu i adnewyddu trwydded o'r fath.

Dewiswch un o'r canlynol:

1.26.0.24686