Cyfeirnod Tâl

Manylion yr hysbyseb

Rhowch rif yr Hysbysiad Tâl Cosb (HTC) a rhif cofrestru eich car isod. Mae'r rhain ar flaen yr hysbysiad a/neu'r ohebiaeth a dderbynioch.

e.e. XX30020006
e.e. T123EST
* Gwybodaeth angenrheidiol
1.26.0.24686