Adnewyddu Trwydded

I adnewydd trwydded i breswylwyr neu ymwelwyr mae'n gofyn i chi gael trwydded ddilys gyfredol sy'n rhaid i chi ei hadnewyddu o fewn y mis nesaf.

Nodwch, unwaith y daw eich trwydded i ben ni allwch ei hadnewyddu. Bydd gofyn i chi ddefnyddio'r ffurflen gais ar gyfer Trwyddedau Newydd.

I adnewyddu trwydded bydd gofyn i chi gael:

  • Rhif cyfeirnod y drwydded
  • Côd i adnewyddu ar-lein - bydd hwn wedi cael ei anfon atoch drwy'r post
  • Cerdyn credyd neu ddebyd i dalu am eich trwydded

Manylion Adnewyddu

Cofnodwch rif eich trwydded bresennol a'r côd gwe unigryw a gawsoch yn eich llythyr atgoffa.

e.e. AA123456
e.e. AA123AA
* Gwybodaeth angenrheidiol
1.25.0.17985