Trwyddedau Newydd

Os ydych angen adnewyddu trwydded bresennol bydd rhaid i chi ddefnyddio'r ffurflen gais Adnewyddu Trwydded.

I brynu trwydded i breswylwyr neu ymwelwyr bydd rhaid i chi gael:

  • Rhif cofrestru cerbyd (trwyddedau preswylwyr yn unig)
  • Cerdyn credyd neu ddebyd dilys
  • Mae angen eich rhif cyfrif y Dreth Gyngor fel prawf preswylfa. Efallai bydd rhaid i chi ddarparu prawf preswylfa ychwanegol os gofynnir am hynny


Cyfeiriad

Cofnodwch enw eich stryd neu gôd post a chliciwch 'Chwilio'. Dewiswch y cyfeiriad o'r rhestr o ganlyniadau.

Os yn berthnasol
* Gwybodaeth angenrheidiol
1.25.0.17985