Ffurflen Her Anffurfiol

Manylion yr Hysbysiad

Nodwch rif yr Hysbysiad Tâl Cosb a Rhif Cofrestru’r Cerbyd yn y blychau isod. Mae’r rhain ar flaen yr Hysbysiad a/neu’r ohebiaeth yr ydych wedi'i dderbyn.

e.e. XX30020006
e.e. T123EST
* Gwybodaeth angenrheidiol
1.26.0.24686